Conferencia: LA COMUNICACIÓ INTEGRAL EN LES ORGANITZACIONS i la Responsabilitat Social

CODI DEL CURSNOM DEL CURSEQUIP DOCENTDATA I HORARIPREU
Conferencia: LA COMUNICACIÓ INTEGRAL EN LES ORGANITZACIONS i la Responsabilitat Social21 d’octubre 2016

21 d’octubre

La comunicació organitzativa tindrà com a objectiu ajudar a l’organització (empreses, comerços, oficines, administracions públiques) a reforçar el seu valor a través d’una sèrie de polítiques i estratègies que millorin la seva imatge i la relació amb els públics d’interès.