El Cercle Pedra Tallada

OBJECTIUS I EIXOS DE LA SEVA MISSIÓ

  • El Cercle Pedra Tallada és una organització associativa i cultural que treballa coordinadament amb la delegació de la Fundació Ferrer i Guàrdia a les Comarques Gironines.

 

  • El Cercle Pedra Tallada neix compromès amb els valors del laïcisme i el progrés social. Aquest compromís es concreta amb l’impuls d’una Escola de Formació de Ciutadans i ciutadanes, un laboratori d’idees, que aporti des de la reflexió i lliure pensament, iniciatives per al foment d’una societat, més justa i més lliure, basada en els drets de l’home i del ciutadà.

 

  • El Cercle Pedra Tallada desenvolupa diverses activitats de promoció cultural i de divulgació del coneixement en forma d’activitats: jornades, seminaris, espais de debat, de reflexió, foment de l’art, impuls d’un fons bibliogràfic, etc.

 

  • El Cercle Pedra Tallada impulsa i promou el projecte d’implementació i desenvolupament de la Universitat Lliure de l’Empordà, sota l’auspici i patrocini de l’Ajuntament de Palafrugell, amb la participació i col·laboració de diferents corporacions locals, institucions i organismes amb especial incidència en la comarca.

 

 

PRINCIPIS i PROPÒSITS ESTRATÈGICS

  • En el marc d’una proposta educativa oberta a la societat que pretén convertir-se en un centre de referència per a l’anàlisi i l’estudi de tots aquells temes amb implicació i repercussió a les Comarques Gironines així com temes d’actualitat a  nivell global, i en de la cultura en general intrínsecament relacionada a les reflexions sobre la dimensió universal de l’home.

 

  • Pretén aconseguir una aproximació reflexiva i crítica a les diverses àrees del coneixement, mitjançant l’aplicació de mètodes pedagògics i didàctics adequats, a totes aquelles ments inquietes, universitaris o no, amb ganes per adquirir coneixements.