Objectius

la foto
L’objectiu essencial, que enllaça amb els fonaments de les institucions que la promouen, és educar a la ciutadania d’una manera racionalista, secular i no coercitiva, dins d’un concepte progressista en un sentit ampli.

La Universitat Lliure de l’Empordà té el propòsit de convertir-se en un referent per a l’extensió cultural, mitjançant la convocatòria anual de cursos d’estiu i activitats culturals, englobats sota la denominació comuna  d‘Universitat d’Estiu. Tot i així, pretenen durar a terme algunes accions en altres períodes de l’any, per tal de donar continuïtat al projecte i mantenir vius els valors que li són propis. Per tant, la seva activitat acadèmica i els fòrums, debats, i a més a més es treballarà per impulsar el projecte : Universitat d’Hivern de la Universitat Lliure de l’Empordà.

L’Ajuntament de Palafrugell és conscient de la importància de l’educació pública i  dels valors essencials necessaris per a construir una ciutadania lliure . Assumeix la responsabilitat d’oferir a la població l’oportunitat d’assolir una formació útil per al desenvolupament social. Ha decidit promoure i afavorir aquesta iniciativa pionera a les Comarques Gironines i a Catalunya.