Universitat d’Estiu

Universitat d'Estiu - Universitat Lliure de l'Empordà

 

La Universitat d’Estiu de la Universitat Lliure de l’Empordà, inicia la seva activitat el mes de juny d’aquest any amb la programació de 7 cursos dictats a l’empara i amb diplomes expedits per les universitats de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona. Els cursos estaran a càrrec de professors acadèmics i experts de rellevant prestigi.

Els cursos programats, (tres al juny, un al juliol i tres a setembre), obeeixen a una metodologia dinàmica i participativa, pretenen aconseguir el màxim de rellevància i així també convaliden crèdits de lliure elecció per als alumnes universitaris.

Els cursos enguany es duran a terme en instal·lacions municipals i en especial a les aules per a adults del servei municipal d’educació de Palafrugell

La informació i la matriculació es pot dur a terme entrant en la WEB:  www.universitat-lliure.org o a la pròpia pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell.